top of page

Analizy rynku

W ramach przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości kancelaria sporządza raporty i analizy rynku nieruchomości. Odbiorami tego typu usług mogą być zarówno czynni uczestnicy rynku nieruchomości, jak i potencjalni, osoby prywatne, podmioty komercyjne, deweloperzy itp. Usługi zawierane są w opracowaniach i ekspertyzach nie stanowiących operatów szacunkowych, które mogą stanowić m.in. analizy:

  • rynku lokalnego,

  • opłacalności inwestycji,

  • alternatywnych sposobów wykorzystania nieruchomości,

  • lokalizacji nieruchomości,

  • porównania lokalizacji,

  • stanu nieruchomości,

  • planu zagospodarowania przestrzennego,

  • portfela nieruchomości.

 

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.

ANALIZY, RAPORTY
O STANIE RYNKU, KONSULTACJE
bottom of page