top of page

Wycena

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria świadczy usługi z zakresu wyceny nieruchomości dla klientów indywidualnych, biznesowych, jak i instytucji finansowych.

 

Działamy na rynku nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, wykonując wyceny, których przedmiotem są:

wycena_pieniadze.png

Obok wykonywanych czynności wyceny, świadczymy usługi inwentaryzacji powierzchni użytkowej w przypadku braku dokumentacji architektoniczno - budowlanej,  a także sporządzamy analizy i ekspertyzy rynku nieruchomości oraz przeprowadzamy analizę stanu prawnego w przypadkach nieuregulowanych.

WARTOŚĆ
NIERUCHOMOŚCI

Wartość nieruchomości określamy przede wszystkim dla potrzeb:

  • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (gdy nieruchomość ma stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego),

  • sprzedaży/nabycia,

  • spadkowych,

  • podziału majątku,

  • skarbowo – podatkowych,

  • ustalenia wartości środków trwałych,

  • ustalenia stawek czynszów najmu/dzierżawy,

  • ubezpieczenia,

  • wniesienia aportu do spółki,

  • innych niewymienionych.

bottom of page